Digital markedsføring og personvern

Skal man lykkes med markedsføring i dagens marked, er man helt nødt til å prioritere digital markedsføring. Ikke bare er digital markedsføring den raskest voksende sektoren innen bransjen, men det er også den mest effektive sammenlignet med markedsføring via tradisjonelle medier. Ved hjelp av sosiale nettverk og andre tjenester som samler inn data om forbrukere og deres preferanser, kan vi spisse vårt budskap med enda mer presisjon enn tidligere. Tilgangen til denne type data kommer selvfølgelig ikke uten ansvar, og som markedsfører er det viktig å være klar over verdien av slike data. Det er også viktig å følge gjeldende lover og regler innen dataoppbevaring. Disse lovene har blitt strengere de siste årene, da forbrukere klaget over at deres personopplysninger ble misbrukt i markedsføringsøyemed.

GDPR og ansvarlig databruk

I 2018 ble EU-regelverket GDPR tatt i bruk, og det har endret måten digital markedsføring gjøres på fundamentalt. I korte trekk består GDPR-regelverket av følgende elementer:

  • En bruker har rett til å vite hvilke data som lagres og hvem de deles med
  • All data som lagres skal være anonymisert dersom det ikke gis spesifikk tillatelse til annet
  • En bruker har rett til å bli glemt. Det vil si, dersom en bruker etterspør det skal all lagret data kunne slettes
  • Enhver bedrift som jobber med data skal ha en klart definert politikk når det kommer til lagring og behandling av slik data

Lovverket åpner for forholdsvis strenge straffer dersom reglene ikke overholdes, men i første omgang vil nok håndhevingen av lovene ovenfor mindre bedrifter ikke være like strenge. Det finnes derimot allerede eksempler på større bedrifter som har blitt bøtelagt for brudd på ansvarlig databehandling. Oslo Kommune ble blant annet straffet med den største GDPR-boten så langt, etter at det viste seg å være mulig å ta seg inn i deres systemer og hente ut sensitiv informasjon for mer enn 60 000 elever i Osloskolene.