Internettsider og dets hovedfokus

Når du skal lage en internettside er det viktig at du husker på at selve siden trenger innhold som dekker et par ting. Det er viktig å huske på at når du lager en internettside for enten det er et spillselskap eller det er en møbelbutikk som

IKEA må du bruke et design og farger som passer det formålet du ønsker å bruke det til. Vi ønsker derfor å sette opp fire punkter for å bedre forklare hvordan du kan lage en side som passer deg, eller bedre forstår hvordan vi lager en side som passer deg best. Våre designtips kan deles inn i fire kategorier.

Ha et mål

Når du trenger å gjøre noe som helst her i livet trenger du å ha et mål eller en mening. Det er ikke bare når du skal lage en internettside for et spillselskap eller når du skal gifte deg, men det gjelder også hvordan du ser på jobb eller på andre ting som du trenger å gjøre. Det finnes typiske ting som er viktig å få til når du lager spillsider. Du må kunne underholde. Kan du underholde så kan du lage en god side. Formålet med en spillside er at folk skal ha det gøy. Det er gøy å vinne, så en del av underholdningen er å vinne. Har du noen gang vunnet, så vet du hvordan det er. Det er også viktig at du lager en internettside som er informativ. Vi fokuserer veldig på dette punktet. Informasjon er en av de aller viktige våpnene vi har i dagens IT-samfunn. Hva du gjør og hvordan du gjør dette skaper mye og kan gi mye tilbake.

Visuelle deler

Når du har satt deg et mål er det viktig at du også setter deg ned og lager en side med gode visuelle deler. Det vi mener med gode visuelle deler er at du har noe som fenger. Du bør legge inn litt film og noen bra bilder. Bruk også skrift som gir leseren en mulighet for å lese det du har skrevet. Det er ikke alltid like lett å lese alt det som er skrevet. Hva du gjør med multimedia og hvordan du gjør det har veldig mye å si for hvordan ting blir oppfattet.

Originalt og relevant innhold

Vi har alle lest sider som ikke er så lett å forstå. En veldig viktig ting med å lage nettsider er å lage nettsider som folk forstår og kan vite nøyaktig hva som venter dem. Når vi lager nettsider så passer vi på å bruke et klart språk. Trenger du å lage noe som passer deg så vil nok språket også være viktig for deg. I dag er språk viktigere enn noen gang før. Relevans er også veldig viktig. Tenk deg en side om spill som ikke handler om spill. Det blir fort dumt og da er det bedre og heller fokusere på det man må fokusere på.

God navigering

Til slutt føler vi at det er viktig å gå igjennom noe som heter navigering. En ting er at språket er godt og at det er lett å vite hva man leser. Noe annet er at det er lett å komme seg rundt på siden og at det er lett å spille de spillene som er lagt ut på siden. Her må navigeringen være perfekt.